Joice planterar Aronia invid husfasaden
Joice planterar Aronia invid husfasaden
Rabatterna var slitna och trista med många döda plantor och mycket ogräs
Rabatterna var slitna och trista med många döda plantor och mycket ogräs
På sina ställen var det bättre men med hål där gamla plantor dött
På sina ställen var det bättre men med hål där gamla plantor dött
Här har vi rensat bort och förberett för jordförbättring
Här har vi rensat bort och förberett för jordförbättring
Vi använde ett större antal säck med planteringsjord och kogödsel för att jordförbättra
Vi använde ett större antal säck med planteringsjord och kogödsel för att jordförbättra
Vi tog vara på de växter som var bra. Här gräver vi upp en ölandstok för att flytta till annat ställe.
Vi tog vara på de växter som var bra. Här gräver vi upp en ölandstok för att flytta till annat ställe.
Vi använder säckar för att flytta plantan så att vi skyddar rotsystemet.
Vi använder säckar för att flytta plantan så att vi skyddar rotsystemet.
Givetvis har vi förberett och grävt hål där vi skall plantera buskar vi flyttar
Givetvis har vi förberett och grävt hål där vi skall plantera buskar vi flyttar
Det är bra att vara två när man flyttar buskar, då är det lättare att vara rädd om plantorna.
Det är bra att vara två när man flyttar buskar, då är det lättare att vara rädd om plantorna.
Joice ser till att plantan kommer på plats på ett bra sätt.
Joice ser till att plantan kommer på plats på ett bra sätt.
Peter vrider upp rotsystemet på de krukodlade växterna så att vi undviker rotsnurr när plantan kommer i marken.
Peter vrider upp rotsystemet på de krukodlade växterna så att vi undviker rotsnurr när plantan kommer i marken.
Plantering av Aronia längs fasaden.
Plantering av Aronia längs fasaden.
Om man inte är vig i knäna så går det bra ändå ...
Om man inte är vig i knäna så går det bra ändå ...
Aroniaplantorna på plats. Vi gjorde en planteringsbeskärning, dvs skar ner plantorna till ca 15-20 cm höjd. På det sättet kommer plantorna att förgrena sig bra och bli tätare.
Aroniaplantorna på plats. Vi gjorde en planteringsbeskärning, dvs skar ner plantorna till ca 15-20 cm höjd. På det sättet kommer plantorna att förgrena sig bra och bli tätare.
I den här rabatten satte vi Spira som kantväxt.
I den här rabatten satte vi Spira som kantväxt.
Rosenskäran blommade vackert.
Rosenskäran blommade vackert.
Efter att vi planterat så vattnade vi igenom allt ordentligt.
Efter att vi planterat så vattnade vi igenom allt ordentligt.
Vi skötte om bevattningen de första veckorna så att plantorna skulle etablera sig bra.
Vi skötte om bevattningen de första veckorna så att plantorna skulle etablera sig bra.
Även de buskar vi flyttade fick rejält med vatten.
Även de buskar vi flyttade fick rejält med vatten.

Renovering av rabatter och plantering av Aronia, Spirea och Geranium i Upplands Väsby

Vi tar hand om den återkommande skötseln av utemiljön för Brf Runby-Ingrid i Upplands Väsby. Kunden har rabatter runt om husen som behövde renoveras. Det växer mycket ogräs, plantor hade dött och på vissa ställen så behövdes rabatten göras om helt.

Kunden bestämde sig för att göra en första insats, och trots att vi normalt sett inte gör anläggningsjobb eller planteringar så hjälper vi givetvis våra avtalskunder med sådana här projekt.

Vi bestämde efter samråd med kund att helt göra om en rabatt och sedan renovera andra rabatter. Vi tog hand om de växter som fanns, flyttade existerande buskar såsom Ölandstok och Spirea från den rabatt som skulle göras om och fyllde ut där det gapade tomt i andra rabatter.

Vi jordförbättrade sedan med kogödsel innan vi planterade nytt. Vi valde Aronia mot fasaderna för de vackra blommorna och höstfärgerna, och sedan, spirea och geranium som kantväxter.

Projektet genomfördes 2019.

lat: 59.52006 lon: 17.89411