En riktigt fin grop - färdig för vinbärsbusken
En riktigt fin grop - färdig för vinbärsbusken
Här är vinbärsbusken uppgrävd och framdragen i en storsäck.
Här är vinbärsbusken uppgrävd och framdragen i en storsäck.
Planterad på dess nya plats - nu är det bara att hoppas att den tar sig.
Planterad på dess nya plats - nu är det bara att hoppas att den tar sig.
Den färdiga häcken var krukodlad. Här ser vi att i krukorna finns ett lerlager som gör att buskarna klarar transport bra då leran håller fukt länge.
Den färdiga häcken var krukodlad. Här ser vi att i krukorna finns ett lerlager som gör att buskarna klarar transport bra då leran håller fukt länge.
Lite svårt att se, men här är alltså 4 nya häckplantor satta för att förlänga häcken ut till hörnet på tomten.
Lite svårt att se, men här är alltså 4 nya häckplantor satta för att förlänga häcken ut till hörnet på tomten.

Flytt av vinbärsbuske och plantering av färdig ligusterhäck i Sigtuna

Här är några bilder från ett litet jobb i Sigtuna där vi flyttat en gammal vinbärsbuske. Det är en buske som bär vita vinbär och stammarna är robusta och lite knotiga, så utmaningen var att få med tillräckligt av rotsystemet så att busken klarar sig.

Vi använde en storsäck och spännband för att dra upp busken och få med jord och drog sedan busken över tomten till dess nya plats. Busken var planterad för nära häcken, så häcken hade haft svårt att klara sig. Därför planterade vi några nya häckplantor färdig ligusterhäck.

Faktaruta
Datum: 08/09/2018
Kund:
Privatperson
Ort:
Tjänster:
Plantera Buskar Trädgårdsarbetare Trädgårdshjälp Trädgårdsservice Trädgårdsskötsel Plantering
lat: 59.62526 lon: 17.72516