Grusyta avskiljd från gräset med trädgårdskansten i granit
Grusyta avskiljd från gräset med trädgårdskansten i granit
Kunden hade dränerat om huset, så det var rätt uppgrävt på sidorna av huset
Kunden hade dränerat om huset, så det var rätt uppgrävt på sidorna av huset
Det fanns lite grus innan men det var länge sedan det anlades
Det fanns lite grus innan men det var länge sedan det anlades
Anslutningen mot vägen var inte bra och vi fick laga med asfalt.
Anslutningen mot vägen var inte bra och vi fick laga med asfalt.
Vi började med att gräva och fixa nivåerna. Det blev en hög med jord som vi fick frakta bort.
Vi började med att gräva och fixa nivåerna. Det blev en hög med jord som vi fick frakta bort.
Ytan på sidan av huset avgrävd
Ytan på sidan av huset avgrävd
Grusytor skulle anläggas runt tre sidor av huset
Grusytor skulle anläggas runt tre sidor av huset
Kunden hade också en dagvattenbrunn som skulle hanteras.
Kunden hade också en dagvattenbrunn som skulle hanteras.
Här ser vi bergrunden som kommer fram
Här ser vi bergrunden som kommer fram
Att berget låg så högt gjorde att vi var tvungna att såga med motorkap i berget.
Att berget låg så högt gjorde att vi var tvungna att såga med motorkap i berget.
Det blev en hel del sågande
Det blev en hel del sågande
Vi gjorde
Vi gjorde "rännor" som vi kunde sänka ned och fästa kanstenarna i.
Det här gjorde att arbetet tog mer tid än beräknat. Men resultatet blev bra.
Det här gjorde att arbetet tog mer tid än beräknat. Men resultatet blev bra.
Före...
Före...
Efter! Vi fick lägga kansten i vackra böjar runt gräsytor och rabatter
Efter! Vi fick lägga kansten i vackra böjar runt gräsytor och rabatter
Grusgång på sidan av huset
Grusgång på sidan av huset
Sett från parkeringen mot huset
Sett från parkeringen mot huset
Grusytan på sidan av huset.
Grusytan på sidan av huset.

Anläggning grusytor med kansten i granit i Djursholm

En familj som nyligen köpt ett hus i Djursholm genomförde en rad renoveringar, bland annat dränering av grunden. Sådana jobb brukar ofta resultera i att trädgården blir förstörd och då ringer man till oss på ReGarden för att få hjälp att få ordning på det hela.

Den här familjen ville få hjälp att anlägga grusytor runt huset och avgränsa dessa med kantsten. Efter en del diskussioner föll valet på kantsten i granit som finns huggna i olika kurvaturer, vilket gör att man kan få runda svängar och vackra linjer.

Vi började med att gräva av ytan och fixa höjderna. Vi stötte ganska snabbt på problem då berggrunden kom i dagen direkt under gräset på flera ställen. För att få kantstenen på plats var vi tvungen att såga i berget för att kunna sänka ned stenarna så att de satt stabilt. Det gick dock till slut och vi fick på plats kanstenarna längs den linje som var tänkt från början.

I samband med arbetet fick vi också se till att lyktorna på grindstolparna fick ström och de styrs nu av en automatisk ljussensor som slår på när det blir mörkt ute.

Resultatet blev mycket bra och kunden blev nöjd.

lat: 59.41202 lon: 18.05546