Tesfalem beskär äppelträdet med stångsax
Tesfalem beskär äppelträdet med stångsax
Killarna arbetar tillsammans för att säkerställa att de bägge träden beskärs på samma sätt.
Killarna arbetar tillsammans för att säkerställa att de bägge träden beskärs på samma sätt.
Här är ett exempel på en felaktig beskärning som utförts för länge sedan. En bit har lämnats av grenen.
Här är ett exempel på en felaktig beskärning som utförts för länge sedan. En bit har lämnats av grenen.
När vi sågar av stumpen ser vi hur den dragit in fukt in i stammen, med rötskador som följd.
När vi sågar av stumpen ser vi hur den dragit in fukt in i stammen, med rötskador som följd.
Trots att träden är jämngamla så har de utvecklats olika.
Trots att träden är jämngamla så har de utvecklats olika.

Trädbeskärning av två äppelträd i Täby

Vi är nu i full gång med trädbeskärning av alla fruktträd och andra träd. Här är Erik och Tesfalem och tar hand om två mindre äppelträd i Täby.

Trots att träden är lika gamla och sannolikt alltid beskurits samtidigt så är de olika, mycket pga att det ena trädet växer mer fritt, när det andra står i närheten av stora björkar som både skuggar trädet och tar vatten. Det trädet har inte utvecklats lika bra och är både svårare att beskära och blir glesare. Det är också mer mottagligt för skador.

Vi hittade också bevis på att trädet inte beskurits korrekt förut, när grenar har kapats så har de tagits för långt från stammen, med rötskador som följd då stumpen som sticker ut har torkat ut och dött och sedan dragit in vatten in i stammen. Trädet har inte kunnat läka beskärningen.

lat: 59.44361 lon: 18.02651