Miron fäller trädet genom att kapa
Miron fäller trädet genom att kapa "säkerhetshörnet"
Här är träden innan fällning. Kunden har tydligt markerat upp vilka som ska fällas med röda kryss.
Här är träden innan fällning. Kunden har tydligt markerat upp vilka som ska fällas med röda kryss.
Miron riktar in fällriktningen
Miron riktar in fällriktningen
Genom att göra ett instick behålls ett säkerhetshörn så att fällningen kan ske kontrollerat
Genom att göra ett instick behålls ett säkerhetshörn så att fällningen kan ske kontrollerat
Första aspen går omkull
Första aspen går omkull
Kvistning av stammen
Kvistning av stammen
Piotr drar ner riset till vägen och lägger i stora högar
Piotr drar ner riset till vägen och lägger i stora högar
Vår trädfällare Miron bedömer trädet inför fällning
Vår trädfällare Miron bedömer trädet inför fällning
Ursågning för att få rätt fällriktning
Ursågning för att få rätt fällriktning
Instick med motorsågen och ett säkerhetshörn behålls
Instick med motorsågen och ett säkerhetshörn behålls
Kapning av säkerhetshörnet
Kapning av säkerhetshörnet
Här går tallen omkull.
Här går tallen omkull.
Tallen faller precis i den tänkta riktningen
Tallen faller precis i den tänkta riktningen
Trädfällning av tallen framgångsrikt genomförd
Trädfällning av tallen framgångsrikt genomförd
Miron kvistar av trädet och Piotr börjar dra ris på en gång.
Miron kvistar av trädet och Piotr börjar dra ris på en gång.
Kvistning av tallen.
Kvistning av tallen.
Passar på att lägga in lite vinterbilder från den vackra dagen utanför Knivsta
Passar på att lägga in lite vinterbilder från den vackra dagen utanför Knivsta
Utsikt över åkrarna
Utsikt över åkrarna
Diket är delvis igenfruset men det finns öppna partier där många fåglar dricker vatten.
Diket är delvis igenfruset men det finns öppna partier där många fåglar dricker vatten.

Trädfällning av flera träd i Knivsta

En familj utanför Knivsta kontaktade oss för att få hjälp med fällning av ett 20-tal träd. Huset är placerad i en västsluttning och ovanför och relativt nära huset börjar skogen, vilket ger rätt mycket skugga och gör att morgonsolen inte når ner till huset. Familjen ville också få hjälp med att forsla bort ris och stammar från asp och gran men vill att vi ska kapa upp björk och tall så att de kan klyva och göra ved för eldning.

Vi har skickat ett par duktiga mannar, bland annat Miron som är vår klättrande arborist. De har börjat fälla träden och dra bort riset. Eftersom träden står på baksidan så är en stor del av jobbet att dra fram riset till framsidan så att vi kan forsla bort det när vi är klara.

Faktaruta
Datum: 20/02/2018
Kund:
Privatperson
Ort:
Tjänster:
Trädgårdsarbetare Arborist Trädfällare Trädgårdsskötsel Fälla träd Trädfällning
lat: 59.73136 lon: 17.75617