Jorden runt planteringsplatsen var mycket bra varför vi inte behövde gräva ett stort hål.
Jorden runt planteringsplatsen var mycket bra varför vi inte behövde gräva ett stort hål.
Kunden valde ett Aroma-träd som ger röda goda frukter under hösten.
Kunden valde ett Aroma-träd som ger röda goda frukter under hösten.
Trädet planterat och klart med stöd och gnagskydd monterat.
Trädet planterat och klart med stöd och gnagskydd monterat.
Vi har planterat trädet något högre än omgivande mark. Detta eftersom det normalt sett sjunker något efter planteringen, och vi måste undvika att stammen hamnar för lågt, barken kan annars skadas vilket kan leda till att trädet dör.
Vi har planterat trädet något högre än omgivande mark. Detta eftersom det normalt sett sjunker något efter planteringen, och vi måste undvika att stammen hamnar för lågt, barken kan annars skadas vilket kan leda till att trädet dör.
Vi passade också på att fixa till en del av gräsmattan, med ny dressjord och lite gräsfrön.
Vi passade också på att fixa till en del av gräsmattan, med ny dressjord och lite gräsfrön.

Plantering av 6-årigt Aroma äppelträd på Lidingö

En återkommande kund på Lidingö har anlitat oss för flera olika arbeten. Som en sista del ville hon att vi skulle plantera ett äppelträd. Efter diskussion med kunden beslutade de sig för ett 6-årigt Aroma som ger röda fina höstfrukter och som är motståndskraftigt mot angrepp.

Vi planterade trädet i hörnet på tomten och monterade stöd samt gnagskydd för att skydda trädet under etableringsfasen. Redan om ett 2-3 år kommer kunden kunna njuta av frukterna.

Faktaruta
Datum: 06/11/2018
Kund:
Privatperson
Ort:
Tjänster:
Frön Gräs Plantera Träd Trädgårdsarbetare Trädgårdsmästare Trädgårdsskötsel Plantering
lat: 59.37387 lon: 18.15331