Intranet - Uppdateringar

2021-09-17

Buggfixar

 1. Importen av bokningar har uppdaterats och samtliga bokningar sedan 2013 har återimporterats. Vi hade problem med att
  1. importen inte skiljde mellan anställd och kund när den sökte på ID-nummer. Anställd och kund kan ha samma id-nummer i TW. Det har de inte i vårt intranät. Missen gjorde att på vissa bokningar så hade vi lagrat en av våra anställda som kund.
  2. Dessutom hade vissa bokningar fel TW-ordernummer.
  3. Slutligen så hade vi importerat bokningar för virtuella anställda som t.ex. Herr snöröjning 1 osv. Det är inte nödvändigt att importera dessa, så de filtreras bort nu.

   Det kan vara bra att veta att vi alltså bara importerar bokningar som har en kund. Det betyder att alla bokningar inte finns i vårt system utan bokningar såsom t.ex. "Bilvård" osv finns bara i TW. Om vi lägger in en rad med "Backjobb" på en order så kommer de bokningarna att importeras, ordern är ju kopplad till en kund. Men lägger vi in Backjobb direkt i schemat utan att koppla bokningen till en kund, så kommer den alltså inte att importeras till intranätet
    
 2. Resetknappen på ärendelistans filter fungerade inte. Det är nu åtgärdat.
   
 3. Uppföljningsdatum i filtret på ärendelistan byts nu automatiskt till "IDAG" varje dag.

 

2021-08-20

Nya funktioner

 1. Välj kund på ärende: Nu visas även kundens TW-nummer så när det finns flera kunder med samma namn blir det lättare att välja.
   
 2. Flyttat felmeddelande: När man får ett fel vid redigering av kund så scrollas sidan upp så att man ser felmeddelandet.
   
 3. Kontroll att bokningen inte är i dåtid: Om man råkar felaktigt boka ett jobb i dåtid så kommer det upp ett felmeddelande när man försöker skicka bokningsinformationen till kunden.
   
 4. Filter på ärendelistan och boka jobb-fliken: Uppföljningsdatum ändras automatiskt till [DAGENS DATUM] varje morgon. På boka jobb-fliken kan man ändra uppföljningsdatum och om man går från sidan och sedan tillbaka så kommer det datum man sökt på finnas kvar i filtret. Det är avsikten att det skall fungera likadant på ärendelistan, men där nollställs det tillbaka till IDAG varje gång man kommer till sidan. Fix av detta kommer i nästa version.
   

Buggfixar

 1. Boka jobb-fliken: Det var tidigare problem att växla mellan en kunds olika ärenden när man var på boka-jobb fliken. Det är nu åtgärdat.
   
 2. Import av uppdrag: Pga feltänk så begränsades import till 30 dagar framåt i tiden. Det är nu ändrat till 90 dagar framåt.
   

Kända fel

 1. Uppdrag / Bokningar importeras inte korrekt som de ska varje natt. Det betyder att informationen på kundkorten under trädgårdselementen kanske inte stämmer.

 


2021-08-06

Nya funktioner

 1. Ärendelistan – åtgärda flera: Ärendelistan har nu checkboxar i första kolumnen. Det betyder att man kan markera flera ärenden och sedan göra åtgärd på alla markerade. Längst ned finns en dropdown och en knapp. I dagsläget börjar vi med möjlighet att stänga flera samt sätta status till Omedelbar på flera.
 2. Varning om trädgården inte har område satt: Om trädgården inte har område satt och vi försöker skapa en order så får vi nu en varning. Den dyker upp oavsett om vi skapar order från GE, från mall, från knappen i orderlistan på kundkortet eller från ett avtal. Uppmaningen i varnen är att vi måste sätta arbetsordergrupp manuellt på ordern och sedan sätta område på trädgården.
 3. Bokningar för virtuella anställda importeras inte: Vi har inget behov av att ha en massa bokningar som visas på ordrarna för våra fiktiva anställda, som herr 81. Avtal, eller Snöröjning 1 osv. Dessa skall nu inte importeras och skall också vara raderade från databasen.
 4. Ändrad status och prioritet för ärenden som skapas via mobilerna: Ärenden som anställda skapar via mobilerna hamnar i gamla ärendehanteringen. Nu har vi ändrat så att när de importeras till intranätet så får de alla STEG=Ny och Prioritet=Omedelbar.
 5. Uppdatera kontrakt status vid beställning: När en kund godkänner ett avtal i webshopen och beställer, så ändras nu också status på kontraktet till ”Beställd”
 6. Ny funktionalitet för kontakta-formulär på hemsidan: Om en EXISTERANDE kund går in på hemsidan och fyller i ett kontakta-formulär men använder en NY e-postadress men SAMMA leveransadress så har vi tidigare haft problem med att ett nytt kundkort skapas och vi får dubbla trädgårdar. Vi har nu en ny kontroll så om detta händer så kommer ett nytt kundkort och ett ärende att skapas MEN ingen ny trädgård. Istället står det följande i ärendet:

  A new customer has been created with this email: [email protected]

BUT No garden has been created

The customer entered the following address: Envägen 1, 19439 Upplands Väsby

This adress already exists in the database and is connected to: Johan Bäckman, with Email: [email protected]

Check if THIS ticket is connected to the right customer.

Detta gör alltså inte att vi kommer bort från problemet med nya e-postadresser. MEN vi skapar inte en massa dubbla trädgårdar i databasen. För kunden ser allt lika ut som förut – de märker inget.

 1. Sortering av drop-downs i lägg till orderrad: Dessa sorteras nu i bokstavsordning som de borde gjorts från början.

 

Buggfixar

 1. Webbshopen fungerade inte – det är nu fixat så den fungerar som den ska igen.
 2. ”Skall svara” sätts automatiskt: När vi skapade ärenden via ”Skapa ärende”-knappen på kundkort och på ärendelistan så sattes inte fältet ”skall svara”. Det är nu fixat och det sätts till ReGarden.
 3. Lägg till order-knappen öppnar ordern: Vi hade problem med lägg till orderknappen på kundkortet. När man tryckte på den för att skapa en tom order så öppnades inte ordern utan man var tvungen att ladda om kundkortet. Det behövs inte längre. Ordern visas direkt.
 4. Kontrakt-listan: Filter och kolumner fixat. Vi hade problem med kolumnen och filtret ”Proposed gardener”. Det fungerar nu.
 5. Val av visad version: När vi uppdaterar en order och skickar uppdaterad orderbekräftelse så kommer nu en ny version skapas och vara den som visas. Detta fungerade inte som tänkt tidigare men är nu åtgärdat.
 6. Ansvarig visas korrekt i ärendelistan: Vi hade problem med visning av vem som är tilldelad ett ärende i ärendelistan. Det är nu fixat.