Miron uppflugen i ett äppelträd.
Miron uppflugen i ett äppelträd.
Vi beskär äppel och päronträd så att de skall få bästa förutsättningar för att bära frukt under säsongen.
Vi beskär äppel och päronträd så att de skall få bästa förutsättningar för att bära frukt under säsongen.

Klippa äppelträd i Sollentuna

Så här på vårvintern är det full fart på trädbeskärningen. Här är Miron uppflugen i ett äppelträd för att beskära årsskotten och se till att trädet är rustat för sommarsäsongen. Vi beskär äppel och päronträd och andra buskar som mår bra av en beskärning på vårvintern och givetvis kör vi bort ris och grenar till tippen efteråt.

Så här års är det också dags för gallring och föryngring av häckar vilket vi kommer sätta igång med från och med nästa vecka.

lat: 59.42196 lon: 17.969